innerpicbanner
home > خدمات > خدمات بازسازی
خدمات/خدمات بازسازی

خدمات بازسازی

قطعات توربین شهریار دارای سابقه ای روشن در ارائه خدمات بازسازی پره های متحرک ، پره های ثابت ، قطعات محفظه احتراق و شرود بلوک ها برای توربین های زیر می باشد:

- GE Frame 5001/5002/6001B/9001E
- KWU V93/V94.2
- ABB 9/11/13
- MHI 701 B/D
- W101/251
- GT11/13

شرکت دارای تجربه ارزشمند دومین و سومین بازسازی موفقیت آمیز برای بسیاری از قطعات داغ توربین های مختلف می باشد.این امر منجر به حداکثر استفاده از عمر اسمی قطعات و کاهش قابل توجه در هزینه های بهره برداران شده است.
همچنین واحد مهندسی و تدوین تکنولوژی شرکت قادر به توسعه و اجرای تکنولوزی بازسازی برای هر نوع توربین گازی زمینی دیگر می باشد.