Close
توجه

titletrotator tr
درباره شرکت
شرکت قطعات توربین شهریار بعنوان اولین و بزرگترین ارائه دهنده مستقل خدمات بازسازی قطعات داغ توربین های گازی در خاورمیانه، قابلیت ارائه خدمات فوق را به طور کامل و با بالاترین  ...
تاریخچه
شرکت قطعات توربین شهریار در سال 1374 با هدف بازسازی قطعات مسیر گاز داغ توربین های گازی زمینی پایه گذاری گردید. تکنولوژی بازسازی در ابتدا از شرکت هلندی البار ( که اکنون یکی از زیر مجموعه های شرکت سولزر می باشد ) ...
طراحی سایت از پارسیان مهر